LADER-LADİK AKPINAR MEZUNLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. Bugün


Ana Sayfa ETKİNLİKLER LADER GENEL KURULU SONUÇLARI 26.02.2016 29.03.2016 10:56
LADER GENEL KURULU SONUÇLARI 26.02.2016

LADER LADİK AKPINAR KÖY ENSTİTÜSÜ İLK ÖĞRETMEN OKULUÖĞRETMEN LİSESİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ DAYANIŞMA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL ZAPTI

(26.02.2016)

DERNEK KOD NO: 34-89/160

LADER Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.02.2016 Cuma Günü saat 15:00’te Fasuli Restoran Kemankeş Mh. Kılıç Ali Paşa Cd. No:6 Tophane-İST. adresinde üyelerin ve eğitim camiasının önde gelenlerinin huzur ve iştirakleri ile yapıldı.

Hazirun yoklaması yapıldı. Yeterli çoğunluğun sağlandığı tespit olundu.

1.Dernek Kurucu Başkanı Sn. Prof. RECEP ÖZGÜLTEKİN gündem gereği öz ve veciz bir konuşma yaparak Derneğimizin ve özellikle Akpınarlı olmanın önemini, derneğin misyonunu, amacını ve hedefini belirterek Lader’in eğitim camiasına, gençliğe, çağdaş ve Atatürkçü eğitime yapmış olduğu katkıları üyeleri ile paylaştı.  Devamında yeni dönem için yapılması gerekenleri kısaca özetledi.

Gündemin 1. maddesi uyarınca başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizin aziz hatırası için Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ve Öğretmen Maaşı okundu.

2.Kısa bir konuşmadan sonra verilen bir önerge ile Genel Kurulu sevk ve idare etmek, tutanak ve belgeleri tanzim etmek, kongre zaptı düzenlemek ve imza etmek üzere Divan Başkanlığına Sn. ENVER ŞAHİN,  Divan Başkan Vekilliğine Sn. İLYAS KESKİN, üyeliklere Sn. TUĞBA TOPRAK ve Sn. HALİL BAYRAM teklif edildiler.

Yapılan oylamada; Divan Başkanlığına Sn.ENVER ŞAHİN,   Divan Başkan Vekilliğine Sn. İLYAS KESKİN, üyeliklere Sn. TUĞBA TOPRAK ve Sn. HALİL BAYRAM oybirliği ile seçildiler.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Divan Heyetini kongreyi sevk ve idare etmek üzere kürsüye davet etti. Divan Heyeti yerini aldı. Divan Başkanı üyelere Genel Kurul icrasının usul ve esasları hakkında kısaca bilgi verdi. Lader.org.tr sitesinden duyurulan ve İstanbul Son Saat Gazetesinde yayınlanan Lader 9. Olağan Genel Kurul Gündemi Divan Başkanı tarafından Genel Kurul üyelerine okundu. Yapılan oylamada gündem oy birliği ile kabul edildi.

3.Gündemin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine dair 3. maddesine geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sn. DURŞEN SOYSAL tarafından Genel Kurula takdim edildi. Divan Başkanı maddeyi müzakerelere açtı. Bir kısım Genel Kurul üyeleri söz alarak yapılan faaliyetlere ilişkin görüş ve memnuniyetlerini ifade ettiler.

4.Gündemin 4. maddesine geçildi. Denetleme Raporu Denetim Kurulu Üyesi Sn. TURGUT ERSAN tarafından Genel Kurul’a takdim edildi. Divan Başkanı Denetleme Raporunu müzakereye açtı. Üyeler, Denetleme Raporu hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Derneğin mali durumu, gelir – gider yapısı ve işletme hesabı özeti Sayman Sn. HAYRETTİN ERYILMAZ tarafından Genel Kurul’a takdim edildi. Divan Başkanı maddeyi müzakereye açtı. Üyeler, derneğin mali ve ekonomik durumu hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Divan Başkanı haziruna başka görüş olup olmadığını sordu. Başka konuşmacı olmadığı görüldü.

5.Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması oya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurulları oybirliği ile aklandılar. Yönetim Kurulu adına Sn. SELAHATTİN AYDIN kendilerine teveccühlerinden dolayı teşekkür etti.

6.Gündemin 6. maddesine geçildi. Tahmini bütçe; Sn. HAYRETTİN ERYILMAZ tarafından Genel Kurula takdim edildi.

Sn. HAYRETTİN ERYILMAZ, 60-TL olan üye aidatlarının ödenmesi hususunda üyelerimizin yeterli duyarlılığı ve özeni göstermediğini ifade etti. Üyelerden aidatların vaktinde ödenmesi hususunda daha duyarlı olmalarını rica etti.

Sn. HAYRETTİN ERYILMAZ üye aidatlarının gelecek dönemde değiştirilmesine ihtiyaç olduğu ve 2016 – 2019 yılları arasında üye giriş ödentisi ve yıllık aidatların 75-TL (Yetmişbeş Türk  Lirası) olarak bütçelendiğini belirtti.

Divan Başkanı giriş ödentisini ve yıllık aidatını Genel Kurulda müzakereye açtı. Müzakere sonunda yapılan oylamada üye giriş ödentisinin 75-TL. (Yetmişbeş Türk Lirası) yıllık aidatın 75-TL. (Yetmişbeş Türk Lirası) olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı 2016-2019 yıllarında ilişkin bütçeyi müzakereye açtı. Görüş bildiren olmadı. Yapılan oylamada 2016-2019 yıllarına ilişkin bütçe oy birliği ile kabul edildi.

7.Gündemin 7. maddesi olan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerine geçildi. Mevzuat ve Lader  tüzük amir hükümleri uyarınca sandık kurulu oluşturuldu. Divan Heyeti ile oy sayımı için Sn. KENAN DOLUEL görev aldılar.

Divan Başkanlığı Yönetim Kurulu adaylığı için isteklilerin Divana müracaat etmesi gerektiğini Genel Kurul’a açıkladı. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu asil ve Yönetim Kurulu yedek üyeliği için bir önerge verildi. Önerge Genel Kurul’a okundu.

Lader Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarına aşağıdaki listede belirtilen üyeler asil ve yedek olarak gizli oy ve açık tasnif ile seçildi.

 YÖNETİM KURULU (ASİL)                           YÖNETİM KURULU ( YEDEK)

1.SELAHATTİN AYDIN 1.MEHMET NARBAY (37)
2.DURŞEN SOYSAL 2.COŞKUN NEHİR (36)
3.OSMAN BEYAZOĞLU 3.TUĞBA TOPRAK (35)
4.HAYRETTİN ERYILMAZ 4.ERKAN ÖNCÜ (34)
5.CEMAL ŞENGÜN 5.HALİM YILMAZ (33)
6.ENVER ŞAHİN 6.HALİL PARÇAL (32)
7.İLYAS DOLUEL 7.RESUL UZUN (30)
8.İLYAS KESKİN 8.ERGÜN AKŞAHİN (29)
9.KASIM ERGÜN 9.CENGİZ KUTLU (28)
10.HASAN ÖZKAYA 10.UYGUR AYDEMİR (26)
11.MUSTAFA YILDIZ 11.YILMAZ GÜLER (24)
12.SALİH TÜRK 12.HALİL BAYRAM (23)

 

DENETİM KURULU (ASİL)                            DENETİM KURULU (YEDEK)

1.HÜSEYİN EREN 1.BAHATTİN SÖNMEZ
2.AHMET YILMAZ 2.FATİH KİPER
3.TURGUT ERSAN 3.UĞUR TORUN

Sn. SELAHATTİN AYDIN kendilerine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür etti.

8.Gündemin tüzük tadiline ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Tüzük tadiline ilişkin olarak Sn. SELAHATTİN AYDIN Divan Başkanlığına bir önerge sundu. Divan Başkanı, Sn. SELAHATTİN AYDIN’a önerge ile ilgili olarak söz verdi. Sn. SELAHATTİN AYDIN ‘Derneğin adı “Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Dayanışma Eğitim Ve Kültür Derneği”dir.’ Derneğimizin ismi çok uzun ve hatırda kalması zor dedi. Ayrıca Öğretmen Okulları kapatıldı. Ladik Akpınar’da halen Akpınar Fen Lisesi eğitim vermektedir. Akpınar Fen Lisesi okulumuzun devamıdır. O nedenle Tüzüğün 1. maddesinin ‘Derneğin adı “Ladik Akpınar Okulları Derneği”dir’ olarak değiştirilmesini önerdi. Divan Başkanı öneriyi müzakereye açtı. Üyeler öneri hakkında görüş bildirdiler.

Divan Başkanı tüzüğün 1. maddesindeki ‘Derneğin adı “Ladik Akpınar Okulları Derneği”dir’ olarak değiştirilmesi önerisini Genel Kurul’un oyuna sundu. Yapılan oylamada öneri; 5 (beş) kabul oyuna karşılık 33 (otuzüç) oyla reddedildi.

Sn. DURŞEN SOYSAL ve Sn. RECEP ÖZGÜLTEKİN Dernek adının herkesçe Lader olarak bilindiğini belirterek Akpınar Fen Lisesi’ni de ifade eder şekilde dernek Tüzüğünün 1. maddesinin ‘Derneğin adı “Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi  Fen Lisesi Dayanışma Eğitim Ve Kültür Derneği”dir.’ olarak değiştirilmesi için  önerge verdiler. Önerge müzakereye açıldı. Genel Kurul üyeleri olumlu görüş bildirdiler.

Divan Başkanı Dernek Tüzüğünün 1. maddesindeki ‘Derneğin adı “Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Fen Lisesi Dayanışma Eğitim Ve Kültür Derneği” dir.’ olarak değiştirilmesi önerisini oya sundu.

 

Tüzüğün 15/son ve 45. maddesine uygun olarak  yapılan oylamada Dernek Tüzüğünün 1. maddesindeki ‘Derneğin adı “Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Fen Lisesi Dayanışma Eğitim Ve Kültür Derneği”dir.’  değişiklik önerisi 3 (üç) red oyuna karşılık 35 (otuzbeş) kabul oyu ile kabul edildi.

Divan Başkanı dernek adının “Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Fen Lisesi Dayanışma Eğitim Ve Kültür Derneği” olduğunu ilan ederek üyelere teşekkür etti.

8.2. Sn. DURŞEN SOYSAL bir önerge vererek tüzüğün 7.maddesinin 1. fıkrasının tüzüğün değişik 1. maddesine uygun olarak değiştirilmesini istedi. Divan başkanı kendisine söz verdi. Sn. DURŞEN SOYSAL tüzüğün 7. maddesinin 1. fıkrasında “Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan; Ladik Akpınar Köy Enstitüsünde, İlk Öğretmen Okulunda, Öğretmen Lisesinde, Anadolu Öğretmen Lisesinde görev yapanlar, mezun olanlar, bir süre okumuş olanlar ve bunların ailesinden olanlar ile dernek amacı doğrultusunda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.” denilmektedir. Dernek Tüzüğünün 1. maddesi değiştirilerek derneğin adı Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Fen Lisesi Dayanışma Eğitim Ve Kültür Derneği olduğundan derneğe üye olma maddesinin de değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sn. DURSEN SOYSAL tüzüğün 7. maddesinin 1. fıkrasının “Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan; Ladik Akpınar Köy Enstitüsünde, İlk Öğretmen Okulunda, Öğretmen Lisesinde, Anadolu Öğretmen Lisesinde ve Fen Lisesinde görev yapanlar, mezun olanlar, bir süre okumuş olanlar ve bunların ailesinden olanlar ile dernek amacı doğrultusunda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.” şeklinde tadilini önerdi.

Sn. SELAHATTİN AYDIN söz alarak Akpınar Fen Lisesi Akpınar Okullarının devamıdır. Tüzük değişikliğine ihtiyaç vardır dedi.

Divan Başkanı tüzük değişiklik önerisini müzakereye açtı.  Üyeler olumlu görüş bildirdi. Divan Başkanı tüzük değişiklik maddesini oya sundu.

Tüzüğün 15/son ve 45. maddesine uygun olarak  yapılan oylamada Dernek Tüzüğünün 7. maddesinin 1. fıkrasının “Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan; Ladik Akpınar Köy Enstitüsünde, İlk Öğretmen Okulunda, Öğretmen Lisesinde, Anadolu Öğretmen Lisesinde ve Fen Lisesinde görev yapanlar, mezun olanlar, bir süre okumuş olanlar ve bunların ailesinden olanlar ile dernek amacı doğrultusunda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8.3. Sn. DURŞEN SOYSAL ve Sn. SELAHATTİN AYDIN Tüzüğün 41. maddesinin 1. fıkrasında “Şube’nin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel Kurul, Şube’nin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir.” denilmektedir. Buna göre şube yönetim kurulunun dokuz asil ve dokuz yedek üyeden müteşekkil olduğu bununda yönetim sıkıntısına neden olduğunu belirterek Şube Yönetim Kurulu sayısının dokuz asil dokuz yedek üyeden beş asil beş yedek üyeye düşürülmesi için önerge verdi.

Divan Başkanı öneriyi müzakereye açtı. Üyeler dernek faaliyetlerinin demokratik, çoğulcu ve  katılımcı olması dernek amaç ve hedeflerinin en iyi şekilde ve etkin olarak gerçekleştirilmesi için şube organlarının değiştirilmesinin uygun olmayacağını belirttiler.

Divan Başkanı Tüzüğün 41. maddesinin değiştirilmesi önerisini Genel Kurul’un oyuna sundu. Yapılan oylamada tüzüğün 41. maddesinin “Şube’nin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel Kurul, Şube’nin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir.” önerisi 3 (üç) kabul 35 (otuzbeş) red oyu ile reddedildi.

Divan Başkanı Tüzüğün 41. maddesinin aynen devamından dolayı Genel Kurula teşekkür etti.

9.Gündemin 9. maddesine geçildi. Üyeler yeni yönetimden beklentilerini dile getirdiler.

Sn. SELAHATTİN AYDIN yeni döneme ilişkin plan ve projelerini anlattı. Genel Kurul üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Genel Kurul’a katılan üyelere teşekkür etti.

Gündemde başkaca konu kalmadığından Kongreye son verildi.

Genel Kurul saat 17:00’da sona erdi.

DİVAN HEYETİ

 

Divan Başkanı             Başkan Vekili                     Katip                             Katip

ENVER ŞAHİN            İLYAS KESKİN       TUĞBA TOPRAK         HALİL BAYRAM

Yorum Yap
SAMSUN için Hava Durumu
SAMSUN

FAYDALI LİNKLER
Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi
Ladik Milli Eğitim Müdürlüğü
Ladik Kaymakamlığı
Ladik Belediyesi
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü
Samsun Valiliği


The Step By Step Process of Obtaining the Cheap Fa... - Cheap Loans - Understanding the Ins and Outs of Payday Loans - Why Are Payday Loans in Such High Demand? - Why Payday Loans Are Good for Many People - Payday Loans: An easy explanation - Learning about Payday Loans - Low Interest Debt Consolidation - Instant personal unsecured loans: definitely the b... - Wallet Service Integrates Bitcoin Payments with So... - Bitcoin Value Exhibits Volatility, Like Other Curr... - What is Bitcoin? - What to go for, an ASIC Miner or a Cloud Mining So... - Now You Can Trade In-Wallet And More Features Soon... - Is Bitcoin Safe? - How To Compare Cars - How Do Car Dealers Make Money? - What is an Insurance Deductible? - What is GAP Insurance? - What is Underinsured Motorist Coverage? - What is SR-22 Insurance? - 5 things to know before switching credit cards - Types of insurance - Money till Payday-Helps to Face the Mid Month Fisc... - Creative Strategies for Getting Small Business Loa... - Bad Credit Payday Loans – What Are They Concerning... - Learning How to Select the Right Types of Insuranc... - RIGHT AGE TO PURCHASE LIFE INSURANCE - How to Collect of Missing Life Insurance Policies - Essentials Things About Insurance - Discovering The Best Health Insurance - New Trends in Insurance - Disablity Insurance. Is it Important ? - Term Life Insurance Canada - Medical Insurance Canada - Summer Vacations and insurance - Critical Illness Insurance - Best Auto Insurance California - Why You Should Opt for Whole Life Insurance - More on Homeowner’s Insurance - Personal Articles Insurance - Older motorists ‘discriminated against’ by car ins... - Motor insurance cost reminder for boy racers - Just two accidents can double car insurance costs - Health Insurance - Utilize quick and free insurance quote agencies in... - Get A Hold Of quick and free insurance quote agent... - health insurance In Scottsdale : Tips On How To Lo... - Does the state of Virginia tax forgiven mortgage d... - American Home Mortgage - Mortgage Modification – Save Home and Credit - How Can We Find The Cheapest Mortgage Rates - Saving Time and Money with Mortgage Calculators - Mortgage Rate Trends – Trends show increased mortg... - Best Mortgage Calculator Choosing and Using - Online Quote Instruction Short-term health insuran... - What to Know before you Buy Car Insurance - Save On Auto Insurance – Be A Defensive Driver - Fail Proof Ways To Get Auto Insurance Savings - Practical Solutions for Reducing Your Car Insuranc... - Cheap Car Insurance For Teens - Women Drivers Save on Auto Insurance! - Car insurance and the Elderly - Car Insurance Basics - Car Insurance FAQs - Car Insurance Pricing Plans - Car Insurance on Rentals - Drive Smart and Save on Your Car Insurance - How Do Tax Deductions Work When Donating a Car? - Car Donation Tax Deduction - Business car insurance explained - How to get Cheap Auto Insurance - Home Loan Glossary of Terms - What is a VA Loan - What is an FHA Loan - What To Do If You Miss a Home Loan Payment - Get A Home Loan - Mortgage Brokers - Why Using Online Bond Originators Is A Very Smart ... - Positives Of Sourcing Effective Assistance With An... - Learn About How To Get A Credit Report - Totally Free Credit Rating And How To Repair Servi... - Online Bond Originators Offer You A Brighter Futur... - Concerns And Issues About Payday Loans - Totally Free Credit Scores – Facts And Ideas - Fix Your Credit Report Yourself - Advantages To An AccountNow Card As Well As Other ... - The Importance Of Character In Credit Investigatio... - How to obtain the perfect 850 score - 5 reasons for hiring a Credit Repair company - Loan Amounts - Accountants and Business Loans - EIGHT CIRCUMSTANCES WHICH CAN IMPACT PROPER RIGHT ... - A MORTGAGE IN YOUR FINANCIAL WISHES - AUTO FINANCING – CONCENTRATE ON YOUR DECISIONS - GUARANTEED REMORTGAGE HAVE YOU BEEN PAYING CLOSELY... - Can’t Repay Your Student Loans? 5 Ways to Get Help... - Why People Choose Payday Loans Companies Rather Th... - How Payday Loans Can Help in an Emergency - Do Payday Loans Companies Lend Money to People Mor... -