LADER-LADİK AKPINAR MEZUNLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. Bugün


Ana Sayfa ŞUBELERİMİZ Genel Merkez Genel Merkez Haberleri Eğitimde Öğretmenin Rolü ve Önemi 22.11.2019 24.11.2019 18:17
Eğitimde Öğretmenin Rolü ve Önemi 22.11.2019

LADER ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ” EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ ” KONULU BİR KONFERANS DÜZENLEDİ.

Konferans 22.11.2019 tarihinde İstanbul Fasuli Restaurant’da gerçekleştirildi. Sunumlar Akpınar Mezunu ve Lader Yönetim Kurulu üyesi , Medeni Berk İlkokulu Müdürü Sayın Ergün AKŞAHİN tarafından yapıldı.

Bu konferansta özellikle ; 

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ancak iyi yetişmiş hür düşünceli mesleğini seven öğretmenlerle mümkündür.  Öğretmenlerin geleceğin insanlarını en mükemmel şekilde eğitmeleri için kendilerini de en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiği vurgulamıştır.

Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde yapılan değerlendirme çalışmaları ve araştırmalar, öğretim sürecinin kilit noktası konusunda olan öğretmen niteliklerinin arttırılmasını öğretimde kaliteyi arttırmada en önemli faktör olarak nitelendirmektedir. Bu noktada öğretmen niteliğini arttırmanın bir kalıp ifade veya bir söylem olmaktan çıkıp somut göstergeler ışığında tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.Öğretmenlik bütün dünyada, en fazla değer veri­len ve en fazla itina gösteri­len bir meslek durumundadır.Bir öğretmenin, yeterli bir genel kültüre, konu ala­nıyla ilgili olarak en az öğ­retmenlik yapacağı öğre­tim düzeyine yetecek öl­çüde bilgi ve becerilere sa­hip olması lâzımdır. Çünkü muhatabı insan olan öğret­menlik mesleğinde yapıla­cak bir hata, ihmal, eksik ve yanlışlar; ailenin, toplumun ve devletin geleceğini etki­leyecektir. Bunun için, hem öğretmenin hem de öğren­cilerin yetiştirilmesi son de­rece önemlidir.

Öğretmenlerin genel an­lamda, beş temel görevi vardır. Bunlar; Öğretme, yönetme, uzmanlık, kişilik geliştirme ve rehberliktir. Bu görevlerin, koordineli ve bir bütün olarak yü­rütülmesi, öğretmenlik be­cerisiyle ilgilidir. Bu da, bilgi ve pratiğin birlikte kulla­nılmasına dayanır.

Tüm bunların ışığında “öğretmen” kavramı belki de “öğrenen-araştırmacı öğretim tasarımcısı” olarak da tanımlanabilir.

Mükemmel ve Akpınarlılara yakışır bir konferans veren Sayın Ergün AKŞAHİN ve katılım gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

Yorum Yap
Köşe Yazarları
SAMSUN için Hava Durumu
SAMSUN

FAYDALI LİNKLER
Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi
Ladik Milli Eğitim Müdürlüğü
Ladik Kaymakamlığı
Ladik Belediyesi
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü
Samsun Valiliği


The Step By Step Process of Obtaining the Cheap Fa... - Cheap Loans - Understanding the Ins and Outs of Payday Loans - Why Are Payday Loans in Such High Demand? - Why Payday Loans Are Good for Many People - Payday Loans: An easy explanation - Learning about Payday Loans - Low Interest Debt Consolidation - Instant personal unsecured loans: definitely the b... - Wallet Service Integrates Bitcoin Payments with So... - Bitcoin Value Exhibits Volatility, Like Other Curr... - What is Bitcoin? - What to go for, an ASIC Miner or a Cloud Mining So... - Now You Can Trade In-Wallet And More Features Soon... - Is Bitcoin Safe? - How To Compare Cars - How Do Car Dealers Make Money? - What is an Insurance Deductible? - What is GAP Insurance? - What is Underinsured Motorist Coverage? - What is SR-22 Insurance? - 5 things to know before switching credit cards - Types of insurance - Money till Payday-Helps to Face the Mid Month Fisc... - Creative Strategies for Getting Small Business Loa... - Bad Credit Payday Loans – What Are They Concerning... - Learning How to Select the Right Types of Insuranc... - RIGHT AGE TO PURCHASE LIFE INSURANCE - How to Collect of Missing Life Insurance Policies - Essentials Things About Insurance - Discovering The Best Health Insurance - New Trends in Insurance - Disablity Insurance. Is it Important ? - Term Life Insurance Canada - Medical Insurance Canada - Summer Vacations and insurance - Critical Illness Insurance - Best Auto Insurance California - Why You Should Opt for Whole Life Insurance - More on Homeowner’s Insurance - Personal Articles Insurance - Older motorists ‘discriminated against’ by car ins... - Motor insurance cost reminder for boy racers - Just two accidents can double car insurance costs - Health Insurance - Utilize quick and free insurance quote agencies in... - Get A Hold Of quick and free insurance quote agent... - health insurance In Scottsdale : Tips On How To Lo... - Does the state of Virginia tax forgiven mortgage d... - American Home Mortgage - Mortgage Modification – Save Home and Credit - How Can We Find The Cheapest Mortgage Rates - Saving Time and Money with Mortgage Calculators - Mortgage Rate Trends – Trends show increased mortg... - Best Mortgage Calculator Choosing and Using - Online Quote Instruction Short-term health insuran... - What to Know before you Buy Car Insurance - Save On Auto Insurance – Be A Defensive Driver - Fail Proof Ways To Get Auto Insurance Savings - Practical Solutions for Reducing Your Car Insuranc... - Cheap Car Insurance For Teens - Women Drivers Save on Auto Insurance! - Car insurance and the Elderly - Car Insurance Basics - Car Insurance FAQs - Car Insurance Pricing Plans - Car Insurance on Rentals - Drive Smart and Save on Your Car Insurance - How Do Tax Deductions Work When Donating a Car? - Car Donation Tax Deduction - Business car insurance explained - How to get Cheap Auto Insurance - Home Loan Glossary of Terms - What is a VA Loan - What is an FHA Loan - What To Do If You Miss a Home Loan Payment - Get A Home Loan - Mortgage Brokers - Why Using Online Bond Originators Is A Very Smart ... - Positives Of Sourcing Effective Assistance With An... - Learn About How To Get A Credit Report - Totally Free Credit Rating And How To Repair Servi... - Online Bond Originators Offer You A Brighter Futur... - Concerns And Issues About Payday Loans - Totally Free Credit Scores – Facts And Ideas - Fix Your Credit Report Yourself - Advantages To An AccountNow Card As Well As Other ... - The Importance Of Character In Credit Investigatio... - How to obtain the perfect 850 score - 5 reasons for hiring a Credit Repair company - Loan Amounts - Accountants and Business Loans - EIGHT CIRCUMSTANCES WHICH CAN IMPACT PROPER RIGHT ... - A MORTGAGE IN YOUR FINANCIAL WISHES - AUTO FINANCING – CONCENTRATE ON YOUR DECISIONS - GUARANTEED REMORTGAGE HAVE YOU BEEN PAYING CLOSELY... - Can’t Repay Your Student Loans? 5 Ways to Get Help... - Why People Choose Payday Loans Companies Rather Th... - How Payday Loans Can Help in an Emergency - Do Payday Loans Companies Lend Money to People Mor... -