LADER-LADİK AKPINAR MEZUNLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. Bugün


Ana Sayfa ŞUBELERİMİZ Genel Merkez Genel Merkez Haberleri OSMALI’DA EĞİTİM 24.03.2017 02.04.2017 22:00
OSMALI’DA EĞİTİM 24.03.2017

LADER İSTANBUL 24 MART 2017 TARİHİNDE ” OSMANLI’DA EĞİTİM ” KONULU BİR KONFERANS DÜZENLEDİ.

İstanbul’da düzenlenen konferansta sunumu , İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hasan Kalafat yaptı.Üyelerimizin,öğrencilerimizin ilgi gösterdiği program başarıyla gerçekleştirildi.

Aşık Veysel “Uzun İnce Yol” filminin okulumuz mezunu Genç yönetmeni Bilal Babaoğlu da toplantıya katılanlar arasındaydı.

Değerli hocamızın sunumuyla;

Osmanlı devletinde eğitim ve öğretim; klasik kurumlar ve yeni öğretim kurumları başlıkları altında incelendi.

Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretim için açılan okullar ve yapılan faaliyetler kısaca şu şöyledir.

1. 1845 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzene koymak için Muvaakkat Meclisi Maarif açılmıştır.

2. Darülfunun için hazırlıklar başlatılmıştır.

3. 1847 yılında Mekatib-i Umumiye Nezareti (Genel Okullar Balanlığı) kurulmuştur.

4. 1849 yılında üç yıllık Darül Maarif açılmış ve devlet memuru yetiştirmeye başlamıştır.

5. 1851 yılında akademik eğitim veren Encümen-i Daniş açılmıştır.

6. 1858 yılında İnas Rüştiyeleri kız çocuklarına eğitim vermek maksadıyla açılmıştır.

7. Mülkiye görevlileri yetiştirmek için Mekteb-i Mülkiye açılmıştır.

8. 1861 yılında ilk Kız Rüşdiyesi (ortaokul) açılmıştır.

8. 1863 yılında ilk Osmanlı Darülfunun açılarak Darülmaarif’ten yetişen öğrencilerin öğrenim hayatlarına devam etmesi sağlanmıştır.

9. 1868 yılında Galatasaray Sultanisi okulu açılmıştır.

10. 1872 tarihinde Rüştiyelerin devamı olarak nitelendirilen İdadiler açılmıştır.

11. 1876 tarihinde Darül Muallimat (Kız Öğretmen Okulu) açılmıştır.

12. Mesleki eğitim vermek amacıyla Ebe okulu (1842), Darülmuallimen ve Ziraat okulları (1847), Orman okulu (1858), Telgraf okulu (1860), Sanayi okulu (1864) açılmıştır.

II. Meşrutiyetten sonra ise 1912 yılında Tahsil-i İptidai Kanunu Muvakkati çıkarılmış ilkokul düzeni kurulmuş ve eğitim, öğretim faaliyetleri düzene sokulmuştur. I. Dünya Savaşı sonrasında kız çocuklarının eğitimi için İras Darülfünunu açılmış ve İstanbul Darülfünunu güçlendirilerek Batı üniversiteleri türünde bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap
Köşe Yazarları
SAMSUN için Hava Durumu
SAMSUN

FAYDALI LİNKLER
Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi
Ladik Milli Eğitim Müdürlüğü
Ladik Kaymakamlığı
Ladik Belediyesi
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü
Samsun Valiliği


The Step By Step Process of Obtaining the Cheap Fa... - Cheap Loans - Understanding the Ins and Outs of Payday Loans - Why Are Payday Loans in Such High Demand? - Why Payday Loans Are Good for Many People - Payday Loans: An easy explanation - Learning about Payday Loans - Low Interest Debt Consolidation - Instant personal unsecured loans: definitely the b... - Wallet Service Integrates Bitcoin Payments with So... - Bitcoin Value Exhibits Volatility, Like Other Curr... - What is Bitcoin? - What to go for, an ASIC Miner or a Cloud Mining So... - Now You Can Trade In-Wallet And More Features Soon... - Is Bitcoin Safe? - How To Compare Cars - How Do Car Dealers Make Money? - What is an Insurance Deductible? - What is GAP Insurance? - What is Underinsured Motorist Coverage? - What is SR-22 Insurance? - 5 things to know before switching credit cards - Types of insurance - Money till Payday-Helps to Face the Mid Month Fisc... - Creative Strategies for Getting Small Business Loa... - Bad Credit Payday Loans – What Are They Concerning... - Learning How to Select the Right Types of Insuranc... - RIGHT AGE TO PURCHASE LIFE INSURANCE - How to Collect of Missing Life Insurance Policies - Essentials Things About Insurance - Discovering The Best Health Insurance - New Trends in Insurance - Disablity Insurance. Is it Important ? - Term Life Insurance Canada - Medical Insurance Canada - Summer Vacations and insurance - Critical Illness Insurance - Best Auto Insurance California - Why You Should Opt for Whole Life Insurance - More on Homeowner’s Insurance - Personal Articles Insurance - Older motorists ‘discriminated against’ by car ins... - Motor insurance cost reminder for boy racers - Just two accidents can double car insurance costs - Health Insurance - Utilize quick and free insurance quote agencies in... - Get A Hold Of quick and free insurance quote agent... - health insurance In Scottsdale : Tips On How To Lo... - Does the state of Virginia tax forgiven mortgage d... - American Home Mortgage - Mortgage Modification – Save Home and Credit - How Can We Find The Cheapest Mortgage Rates - Saving Time and Money with Mortgage Calculators - Mortgage Rate Trends – Trends show increased mortg... - Best Mortgage Calculator Choosing and Using - Online Quote Instruction Short-term health insuran... - What to Know before you Buy Car Insurance - Save On Auto Insurance – Be A Defensive Driver - Fail Proof Ways To Get Auto Insurance Savings - Practical Solutions for Reducing Your Car Insuranc... - Cheap Car Insurance For Teens - Women Drivers Save on Auto Insurance! - Car insurance and the Elderly - Car Insurance Basics - Car Insurance FAQs - Car Insurance Pricing Plans - Car Insurance on Rentals - Drive Smart and Save on Your Car Insurance - How Do Tax Deductions Work When Donating a Car? - Car Donation Tax Deduction - Business car insurance explained - How to get Cheap Auto Insurance - Home Loan Glossary of Terms - What is a VA Loan - What is an FHA Loan - What To Do If You Miss a Home Loan Payment - Get A Home Loan - Mortgage Brokers - Why Using Online Bond Originators Is A Very Smart ... - Positives Of Sourcing Effective Assistance With An... - Learn About How To Get A Credit Report - Totally Free Credit Rating And How To Repair Servi... - Online Bond Originators Offer You A Brighter Futur... - Concerns And Issues About Payday Loans - Totally Free Credit Scores – Facts And Ideas - Fix Your Credit Report Yourself - Advantages To An AccountNow Card As Well As Other ... - The Importance Of Character In Credit Investigatio... - How to obtain the perfect 850 score - 5 reasons for hiring a Credit Repair company - Loan Amounts - Accountants and Business Loans - EIGHT CIRCUMSTANCES WHICH CAN IMPACT PROPER RIGHT ... - A MORTGAGE IN YOUR FINANCIAL WISHES - AUTO FINANCING – CONCENTRATE ON YOUR DECISIONS - GUARANTEED REMORTGAGE HAVE YOU BEEN PAYING CLOSELY... - Can’t Repay Your Student Loans? 5 Ways to Get Help... - Why People Choose Payday Loans Companies Rather Th... - How Payday Loans Can Help in an Emergency - Do Payday Loans Companies Lend Money to People Mor... -